line

Základní údaje o projektu


 

Registrační číslo projektu

CZ.1.05/1.1.00/02.0060

Operační program

OP VaVpI

Prioritní osa

1. Evropská centra excelence

Název projektu       Centrum excelence Telč
Žadatel

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Výše dotace       238 mil. Kč
Poskytovatel dotace

Evropský fond pro regionální rozvoj a

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy