line


6. 6. 2013

odrazkaProjekty CET

 

Grantové projekty CENTRA EXCELENCE TELČ

 

 

GAČR 14-20374P. : Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna (Study of kinetics and CaCO3 polymorphs of lime carbonation).

AEDECC M00273 - Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu.  Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů  podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století. 

Nanolith - Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

 

NAKI DF11P01OVV008
Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation
and link this to the file in attachment

NAKI DF11P01OVV012
Consolidation of weak lime mortars by means of saturated solution of calcium hydroxide or barium hydroxide, Journal of Cultural Heritage (2014)
and link this to the following webpage: http://authors.elsevier.com/sd/article/S1296207414001150

GAČR Podpora center excelentního výzkumu: P105/12/G059  Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

GAČR Mezinárodní grantový projekt: 13-34405J Náhodné kmitání prutových konstrukcí způsobené kombinací pohyblivého zatížení a větru

GAČR 103/09/2067  Zpevňování degradovaných vápenných omítek a malt

NAKI DF11P01OVV001  Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví

NAKI  DF11P01OVV002  Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci

NAKI DF11P01OVV008  Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví

NAKI DF11P01OVV009  Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

NAKI DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti

NAKI DF11P01OVV012 Nové materiály a technologie pro konzervaci povrchů památkových objektů a preventivní památkovou péči

NAKI DF11P01OVV027 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky

NAKI DF12P01OVV004   Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí

NAKI DF12P01OVV017 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování středověkého skla

NAKI  DF12P01OVV018 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály

NAKI DF12P01OVV020 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

NAKI DF12P01OVV027 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic