line

Výstupy projektu


Hlavním věcným výstupem projektu je vybudování infrastruktury CET jako nutné technologické platformy pro dosažení vědeckých cílů a účelu projektu. Vybudovaná infrastruktura je pracovištěm pro činnost vědeckého a výzkumného týmu, který zde pracuje na 3 dlouhodobých pracovních balíčcích výzkumného programu.

Výstupy projektu:

a) soubor objektů CET, vybudovaných v Telči podle předložené stavební dokumentace, obsahujících speciální laboratoře, pracovny vědců a technologické zázemí této výzkumné kapacity. Rok realizace 2012;

b) experimentální báze s unikátním vybavením a zařízením budovy dle potřeb výzkumných činností, obsahující níže uvedené moduly i nezbytné laboratoře pro komplexní výzkum životnosti historických materiálů, památek, nových materiálů a technologií. Rok realizace 2013;

Specializovaná experimentální báze je vybavená:

  • klimatickým tunelem s unikátním systémem měření klimatických vlivů na památky a technické materiály, rok realizace 2012;
  • stabilními laboratořemi materiálových analýz, rok realizace 2012;
  • radiografickou a neutron-grafickou laboratoří sloužící k diagnostice poruch, studiu materiálového složení a tvorbě 3D strukturálních virtuálních modelů analyzovaných objektů, rok realizace 2013;
  • mobilní diagnostickou laboratoří, rok realizace 2013;
  • monitorovací sítí a databází analytických dat o historických materiálech, konstrukcích, prostředích a o bezpečnostních hrozbách, rok realizace 2012.

 

c) provoz CET v rámci tzv. start-up grantu, podporujícího činnosti Realizačního a Výzkumného týmu a provozní výdaje spojené se zahájením činnosti CET v roce 2013;

d) výsledky výzkumu specifikované v části popisující indikátory projektu (patenty, užitné vzory, metodiky, software, publikace všech typů, mapy se specializovaným obsahem, funkční vzorky) ;

e) úspěšní absolventi magisterských a doktorských programů, do kterých bude CET a jeho pracovníci zapojeni. Rok realizace – MSc každoročně, doktorské programy průběžně od roku 2014;

f) realizované spolupráce či partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti na základě smluv, rok realizace 2012 a další.