line

Udržitelnost památek a historických sídel


Vedoucí laboratoře:    Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

                                         novotny@itam.cas.cz

                                        +420 567 225 301

Členové laboratoře:    Ing. Pavel Beran

                                          Ing. Jan Bryscejn

                                          Jaroslav Buzek

                                          Mgr. Riccardo Cacciotti

                                          prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c.

                                          Ing. arch. Tomáš Drdácký

                                          Tomáš Fíla

                                          Mgr. Dita Frankeová

                                          Ing. Hana Hasníková

                                          Ing. Karel Juliš

                                          Ing. Bohumil Kasal

                                          Petr Koudelka

                                          Ing. Jiří Kunecký, Ph.D.

                                          prof. André Loits

                                          Ing. arch. Klára Nedvědová

                                          Mgr. Veronika Petráňová

                                          Ing. Michal Přinosil, Ph.D.

                                          Mgr. Michaela Ramešová

                                          Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

                                          Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

                                          Mgr. Štěpán Valecký

                                          David Vrba

                                          Benjamín Wolf

                                          Ing. Tomáš Zadražil