line

Účel projektu


Projekt přispívá k řešení specifických a komplexních problémů udržitelného rozvoje (nové ekologicky šetrné

technologie), materiálového výzkumu (vědecké reference i průmyslově chráněné výsledky pro inovace materiálů pro záchranu kulturního dědictví), konkurenceschopného strojírenství (přístrojové inovace v diagnostice a zkušebnictví), informační společnosti (specializovaná data a rozvoj databází a monitorovacích sítí) a bezpečnostního výzkumu (dopady, zmírnění škod a prevence přírodních a civilizačních pohrom) v podmínkách očekávaných změn klimatu a souvisících jevů, v podmínkách společenských tlaků na intenzifikaci využívání kulturního a přírodního dědictví a v podmínkách rostoucích přírodních i antropogenních hrozeb.

Dále projekt řeší zásadní problém ústavu i předmětného vědeckého oboru spočívající v omezujících prostorových a infrastrukturních podmínkách pro výzkumnou činnost, která nabízí rozsáhlé možnosti rozvoje v mezinárodním měřítku a významný aplikační potenciál. Ve stávajících podmínkách jej však nelze naplnit. Projekt Centra excelence Telč otevírá potřebný prostor pro zásadní rozšíření výzkumu a vytvoření nové kvality v dosahovaných výsledcích jak v oblasti výzkumu, tak ve sféře vzdělávání. Centrum nabídne ideální pracovní podmínky pro činnost nového dynamického výzkumného týmu složeného z českých i zahraničních vědeckých kapacit.