line


23. 12. 2015

odrazkaCET v České televizi

Česká televize odvysílala dne 10. 12. 2015 v hlavní zpravodajské relaci Události reportáž týkající se jednoho z pracovišť CET ÚTAM AV ČR v.v.i. Reportáž lze shlédnout na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000101210/obsah/440623-specialni-tomograf-pro-umelecka-dila

21. 10. 2014

odrazkaWorkshop - Nanolith Project

 

Vápenné materiály a jejich uplatnění při konzervaci památek z litavských vápenců

3.10.2014      www.propamatky.info

Propamatky.info: Plakát workshopuTELČ (JIHLAVSKO) | Pro restaurátory, kteří se chtějí dozvědět více o nových možnostech při obnově historických objektů, se v Lannerově domě v Telči koná 14. října workshop s názvem Vápenné materiály a jejich uplatnění při konzervaci památek z litavských vápenců.

Výzkumný projekt je zaměřen na testování a zavedení nových technologií pro dlouhodobě udržitelnou konzervaci historických kamenných památek, zhotovených z regionálních litavských vápenců, s využitím nových typů konsolidantů na bázi nanosuspenzí hydroxidu vápenatého. Konsolidanty na bázi esterů kyseliny křemičité, které se ke konzervaci těchto hornin v současné době využívají, nevyhovují všem požadavkům na kompatibilní a opakovatelnou péči o kamenné historické objekty z vápenatých hornin. Cílem projektu je hledat pro tyto případy odpovídající řešení.  

Workshop pořádá Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky – Centrum Excelence Telč a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Jako hosté byli přizváni zástupci projektového partnera z Institutu pro umění a technologie Univerzity užitého umění ve Vídni, kteří se podělí o své zkušenosti v dané problematice.

  • Workshop bude veden v českém jazyce, příspěvky zahraničních kolegů budou překládány.
  • Pro účastníky je zajištěno občerstvení včetně oběda, na výběr bude běžné i bezmasé menu.
  • Z Litomyšle do Telče a zpět je pro účastníky zajištěna doprava.
  • Bezplatné parkování je zajištěno v místě konání workshopu.

 

Přeshraniční výzkumný projektu NANOLITH podpořený programem Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Workshop projektu Nanolith

http://www.czecot.cz/

http://www.czecot.cz/akce/323578_workshop-projektu-nanolith

Obsahově totožná zpráva

 

Vápenné materiály a jejich uplatnění při konzervaci památek z litavských vápenců

http://www.itam.cas.cz/

http://www.itam.cas.cz/index.php?pid=7&lang_n=cz

Obsahově totožná zpráva

 

Workshop projektu Nanolith

14.10.2014     http://www.telc.eu/

http://www.telc.eu/kalendar/439

Obsahově totožná zpráva

 

WORKSHOP: Vápenné nanomateriály

http://www.mistnikultura.cz/

http://www.mistnikultura.cz/workshop-vapenne-nanomaterialy

Obsahově totožná zpráva

 

Vápenné nanomateriály

http://www.npu-telc.eu/

http://www.npu-telc.eu/detail/cz/vapenne-nanomaterialy

Obsahově totožná zpráva

 

Vápenné nanomateriály

http://www.upce.cz/

http://www.upce.cz/fr/akce.html?id=/FR/akce/nanomaterialy.html

Obsahově totožná zpráva

 

Fakulta restaurování univerzity Pardubice spolupořádá workshop o způsobu konverzace památek z litavských vápanců

10.10.2014      http://www.vysokeskoly.cz/

http://www.vysokeskoly.cz/clanek/fakulta-restaurovani-upce-workshop

Obsahově totožná zpráva

 

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop projektu NANOLITH

říjen 2014      OZVĚNY JIHOZÁPADNÍ MORAVY (str. 13)

OZVĚNY JIHOZÁPADNÍ MORAVY - říjen 2014

Obsahově totožná zpráva

 

4. 12. 2013

odrazkaTelčské listy No. 12/2013

Wrote about us Telčské listy No. 12 / 2013


Stáhnout přílohu CET se představilo odborníkům (Velikost: 289.94 kB )
25. 7. 2013

odrazkaVýzkumný projekt Centra excelence Telč získal 4 miliony

Výzkumný projekt Centra excelence Telč získal 4 miliony

21.7.2013    novinkyvysocina.cz   

V dolnorakouském Poysdorfu se konalo zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rakousko – Česká republika 2007-2013. Jedním z cílů bylo schvalování projektových záměrů s přeshraničním dopadem.

Celkem bylo přijato šest projektů v celkové výši 3,28 miliónů Euro. Informoval o tom web Kraje Vysočina.

„Z Kraje Vysočina získal podporu projekt s pracovním názvem Nanolith, ve kterém je vedoucím partnerem Centrum excelence Telč (CET), pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Cílem tohoto výzkumného projektu je najít a odzkoušet možnosti ochrany historických objektů zhotovených z litavských vápenců, které byly těženy a hojně využívány právě v příhraničních oblastech Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska.“ uvedl Martin Hyský, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje .

Na projektu budou spolupracovat odborní pracovníci z CET s kolegy z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Institutu pro umění a technologie Univerzity užitého umění ve Vídni. „Projekt Nanolith nejen že přispěje k ochraně památek v našem regionu, ale měl by zahájit další úspěšnou spolupráci mezi Centrem excelence v Telči a vědeckými pracovišti a univerzitami z Rakouska,“ dodal Martin Hyský.

Od roku 2008 byly v programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika navázány pro Kraj Vysočina finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 14,8 miliónů Euro. V současné době je celková alokace programu téměř vyčerpána, ale díky nedočerpaným dotacím z některých projektů je možné předkládat projektové žádosti i v další výzvě, která končí 16. září 2013.

Více zpráv z regionu na Novinkyvysocina.cz

http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/r...centra-excelence-telcziskal-4-miliony/

 

Výzkumný projekt Centra excelence Telč získal 4 miliony

21.7.2013    prvnizpravy.cz  

Obsahově totožná zpráva

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regio...centra-excelence-telc-ziskal-4-miliony/

4. 3. 2013

odrazkaJaká je spolupráce mezi Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem? (II.)

 

Jaká je spolupráce mezi Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem? (II.)

19.2.2013 Horácké noviny

Viktor Velek

Vysočina - Ač s Rakouskem sousedí přímo jen Jihočeský a Jihomoravský kraj, sousedská spolupráce patří i mezi důležité činnosti Kraje Vysočina. Jeho nejjižnější část dělí od státní hranice jen pár kilometrů, do rakouských měst a obcí za studiem, zaměstnáním, turistikou, sportem či kulturou míří nejeden občan Vysočiny. Základní rámec spolupráce mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina byl představen v HoN č. 12 (12. 2. 2013), dnes pokračujeme v rozhovoru s pracovníky Oddělení vnějších vztahů Odboru sekretariátu hejtmana Hanou Dočekalovou a vedoucím Oddělení Ladislavem Seidlem.

 

* Podpora center pro výzkum a vývoj je trendem posledních let. Rozvíjí se i ve spolupráci Kraje Vysočina a Dolního Rakouska?

Oblast vědy, výzkumu a inovací je rozvíjena prostřednictvím jednotlivých výzkumných institucí, prozatím je spolupráce z Vysočiny zaměřena především na organizace z Vídně. V oblasti výzkumu realizovala projekt podpořený z OP AT-CZ 2007 – 2013 např. Vysoká škola polytechnická Jihlava, v rámci kterého vznikla na VŠPJ i unikátní laboratoř či Státní veterinární ústav Jihlava. Téma vědy, výzkumu a inovací bude velmi pravděpodobně i jedním z tematických cílů OP AT-CZ 2014+, v rámci kterého se jistě do spolupráce s rakouskými partery zapojí i nově vzniklé Centrum excelence Telč AV ČR, které již na přípravě projektů s rakouskými partnery intenzivně pracuje. Samozřejmě i kraj sám hodlá spolupracovat s Dolním Rakouskem např. v oblasti naplňování regionální inovační strategie, kterou bude Zastupitelstvo Kraje Vysočina schvalovat v 1. čtvrtletí roku 2013. Se zmíněnou oblastí úzce souvisí i školství. Jak je to s podporou německého jazyka ve školách na Vysočině? Na rozšiřování výuky němčiny se intenzivně pracuje, svou podporu deklaroval hejtman, funguje projekt Šprechtíme a chystáme se uvést v život ideu lektora německého jazyka na středních školách na Vysočině. Je tu pozitivní zkušenost s lektorem francouzštiny. Dořešujeme ještě financování. Dále se pracuje na myšlence studijních pobytů žáků z Vysočiny na středních školách v Rakousku. Můžeme se opřít o podporu ve strategii Evropské unie, která prosazuje vícejazyčnost. Tj. kromě angličtiny ovládat ještě jeden jazyk, optimálně jazyk svého souseda.

Kraj Vysočina

22. 11. 2012

odrazkaTelč centrem památkové vědy

Wrote about CET Akademický bulletin, 12.11.2012

http://abicko.avcr.cz/2012/11/06/index.html

6. 11. 2012

odrazkaTelčské listy No. 11 / 2012

Wrote about us Telčské listy No. 11 / 2012


Stáhnout přílohu Vědecké centrum v Batelovské ulici ožilo (Velikost: 1.21 MB )
31. 10. 2012

odrazkaAkademický bulletin 10 - 2012

Wrote about us: Akademický bulletin 10 - 2012


Stáhnout přílohu Klimatický tunel v Centru excelence Telč (Velikost: 1.64 MB )
12. 10. 2012

odrazkaVýzkumné pracoviště v Telči bylo otevřeno

Wrote about CET Novinky Vysočina, 11.10.2012

http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/z-regionu/vyzkumne-pracoviste-v-telci-bylo-otevreno/

12. 10. 2012

odrazkaVědci budou zkoumat vliv počasí na památky

Wrote about CET Jihlavský deník, 10.10.2012

http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/vedci-budou-zkoumat-vliv-pocasi-na-pamatky-20121010.html

12. 10. 2012

odrazkaHejtman Jiří Běhounek otevřel výzkumné pracoviště Centrum excelence Telč

Wrote about CET - oficální internetové stránky kraje Vysočina, 10.10.2012

http://www.kr-vysocina.cz/hejtman-jiri-behounek-otevrel-vyzkumne-pracoviste-centrum-excelence-telc/d-4046826/p1=1013

12. 10. 2012

odrazkaOtevření vědeckého Centra Excelence v Telči

Wrote about CET and take a pictures Jihlavské listy, 10.10.2012

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek11613-otevreni-vedeckeho-centra-excelence-v-telci.html

12. 10. 2012

odrazkaVědci budou v Telči zkoumat vliv počasí na konstrukce památek

Wrote about CET ČTK - ekonomic server Finanční noviny, 9.10.2012

http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/stavebnictvi/zpravy/vedci-budou-v-telci-zkoumat-vliv-pocasi-na-konstrukce-pamatek/850563

12. 10. 2012

odrazkaCentrum excelence Telč

Wrote about CET - StavbaWEB, 11.10.2012

http://www.stavbaweb.cz/Stavby-a-projekty/Centrum-Excelence-Telc.html

10. 10. 2012

odrazkaOtevírá se Centrum excelence Telč

Spoke with us about CET ČRo Leonardo, 8. 10. 2012

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=centrum+excelence&from=8.10.2012&to=10.10.2012&porad=


Stáhnout přílohu Brožura o CET (Velikost: 861.37 kB )
10. 10. 2012

odrazkaSimulátor počasí v Telči pomůže zachránit památky

Wrote about CET on the ČRo Region, Vysočina, Zprávy, 9.10.2012

http://www.rozhlas.cz/vysocina/zpravy/_zprava/1121158

1. 8. 2012

odrazkaKlimatický tunel v Telči bude sloužit především památkové péči

Wrote about CET on the portal PROPAMÁTKY, 31. 7. 2012

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kraj-vysocina/zpravy-z-regionu/klimaticky-tunel-v-telci-bude-slouzit-predevsim-pamatkove-peci/958/

1. 8. 2012

odrazkaTelčské listy No. 8/2012

Wrote about us Telčské listy No. 8 / 2012


Stáhnout přílohu Stroj na počasí má jméno (Velikost: 164.65 kB )
30. 7. 2012

odrazkaAť to fouká, přálo se klimatickému tunelu

Wrote about CET Jihlavské listy, 27. 7. 2012 

Na okraji Telče vyrostla novinka, která má ambici zviditelnit město v evropském kontextu ve světě vědy: klimatický a aerodynamický tunel.

Telč Nově vybudovaný experimentální tunel, díky němuž bude možné vědecky zkoumat vliv počasí na památky a obecně na stavební materiály, byl 12. července slavnostně otevřen na okraji Telče. Je první součástí areálu, který vyrostl od roku 2011 v Batelovské ulici, v nově postaveném a postupně vybavovaném vědeckém „Centru excelence pro výzkum kulturního dědictví Telč“ (CET).

Centrum postavil s využitím evropských a státních prostředků Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. Tým tuzemských i zahraničních vědců tu má od příštího roku zkoumat vliv počasí na stavební materiály a památky. Projekt CET za více než 250 milionů korun je podle vědců výjimečný v kontextu celé Evropy.

Areál má svést do Telče vědce z celého světa. Samotný tunel bude jen jednou jeho částí. Mají se tu také např. studovat mikrostruktury radiografickými metodami. Umožní to pracoviště pro rentgenovou velkoplošnou mikro a nanotomografii s vysokým rozlišením.

Je tam „velký větrák“

Slavnostní otevření tunelu se odehrálo za reprezentativní účasti vědců, politiků, stavitelů objektů centra, dodavatelů technologií i představitelů města. K populárnímu výkladu o sofistikované vědě hrál hostům do pohody telčský dixieland.

Samotné zařízení, které vědci s hrdostí představili, je z pohledu návštěvníka města nenápadně ukryto v podzemí jedné ze dvou nových budov. Interiéry se vybavením teprve osazují, ale jedním z nejpodstatnějších zařízení je právě větrný klimatický tunel:

„Je už v takové fázi, že můžeme zkoušet všechny jeho funkce. Pokud budou v pořádku, mohli bychom začít i pracovat,“ vysvětlil ředitel CET ÚTAM prof. Miloš Drdácký.

Vědci podle něho dokážou v tunelu vytvořit různé klimatické jevy. V uzavřeném oválném tubusu s hranatým průřezem je možné přesně nastavit sílu větru a studovat materiály v různých klimatických situacích. Specializovaná laboratoř je vybavena systémem měření aerodynamických a klimatických vlivů na stavební konstrukce a památky.

„Tam je veliký větrák. Ten se točí, nasává vzduch a ten pak létá kolem dokola takovou velikou rourou – prstencem - a to je ten tunel…“ popisuje triviálně princip zařízení Drdácký. Mezi dvěma větvemi tunelu je umístěna kontrolní komora, místnost s prosklenou stěnou - prostor sloužící jako měřicí pracoviště pro klimatické jevy. Do ní je možné upevnit např. prvek mostní konstrukce nebo kamennou sochu a zkoumat, jakým způsobem při různé síle větru objekt kmitá, anebo jak na něm probíhají degradační procesy.

Tato sekce slouží obvyklým aerodynamickým zkouškám, ať už budov, mostů, stožárů, stadionů apod. Kromě rychlosti větru je ale možné v tunelu simulovat např. intenzitu deště, slunečního záření nebo teplotního sálání.

Při křtu tunelu vědci tzv. „foukli“ rychlostí cca do 10 m za vteřinu. I tak se dřevěný stavební díl upevněný v tunelu viditelně rozkmital. Tunel ale umí i rychlosti násobně větší. „Nejde o to zničit model, ale stanovit síly, které na konstrukci budou působit. Zejména pokud je tvar komplikovaný pro projektanta, který to nedokáže spočítat, stanoví se chování experimentálně,“ vysvětlil zástupce ředitele CET doc. Stanislav Pospíšil.

Velice komplikované je proto podle vědců vybavení tunelu: „Byla to naprosto mimořádná zakázka. Technologická část je tu v řádech milionů korun a z hlediska technologického řešení je to naprosto unikátní zařízení, které se nenajde nikde jinde v republice, a myslím, že bychom obdobný ekvivalent těžko hledali i v regionu střední Evropy,“ potvrzuje na dotaz JL Oto Sládek, managing director dodavatelské firmy Kybertec.

Pro firmu byla podle něho tahle dodávka především intelektuálně prestižní záležitostí: „Už spolupráce s akademií znamenala, že si museli všichni sáhnout až na dno svých znalostí.“

Vítr umí škodit

Přestože telčské Centrum excelence začalo reálně růst až v roce 2011, historie jeho vzniku je mnohem delší. „Za jeho skutečný zrod lze považovat několik událostí, včetně již skoro zrealizovaných návrhů v minulosti našeho ústavu, které v roce 2006 vyústily do podání návrhu projektu do strukturálních fondů,“ vysvětlil při křtu tunelu doc. Pospíšil.

Vzniklá aerodynamická laboratoř i podle něho snese srovnání s jinými ve světě, přestože je primárně zaměřena na stavebnictví, a nikoli na populárnější aero nebo autoprůmysl. Podobné zaměření má podle Pospíšila v Evropě, a snad i na světě, pouze velký výzkumný ústav ve francouzském Nancy (nese jméno vědeckého snílka Julese Vernea), kde jsou v provozu dva klimatické aerodynamické tunely pro účely výzkumu ve stavebnictví, strojírenství a bezpečnosti. Z toho ale podle Pospíšila plynou i zvětšené rozměry a provozní náklady zařízení.

„Stavební aerodynamika není vyprázdněným tématem. Ve světě vychází přes deset časopisů, které se jí věnují primárně nebo jako jednomu z důležitých oborů,“ zdůrazňuje Pospíšil. Ročně se např. koná na toto téma i několik konferencí. „Není to náhoda. Vítr je jedním z faktorů, které z hlediska pojišťovacích škod hrají významnou roli. Dokonce vyšší než zemětřesení,“ argumentuje Pospíšil. To podle něho dává silný předpoklad aplikačnímu užití telčského tunelu.

Stejné předpoklady prý dávají vědcům i četná vyjádření průmyslových a akademických partnerů. „Přinejmenším stejně vysoký je potenciál výzkumný,“ dodává Pospíšil. Stavební aerodynamika a větrné inženýrství jsou totiž témata spojující mnoho fyzikálních oborů: mechaniku tekutin, termodynamiku nebo stavební a numerickou mechaniku.

„To je přímo brána otevřená pro zájemce z řad studentů, pro doktorandy a vědecké pracovníky z domova i ze zahraničí,“ očekává Pospíšil. Už dnes podle něho CET, jehož je tunel součástí, přitahuje tyto zájemce. Už před zahájením činnosti centra v roce 2013 jsou jich desítky. Tady se pracovišti otevírá možnost spolupráce i s nedávno otevřenou pobočkou Masarykovy univerzity v Telči.

Tým vědců by měl začít pracovat ve vědeckém parku v Telči od roku 2013. Práci tady najde celkem čtyřicet lidí. Mají být doslova z celého světa, zahraniční vědci se totiž vybírali právě podle specializace pro klimatický tunel.

Zadostiučinění po letech

Otevření nového tunelu v Telči se účastnili i vědci z oboru, kteří současnou generaci ústavu ÚTAM vychovali a o vznik podobného zařízení u nás se zasazovali už před desítkami let. Osobně se např. zúčastnili prof. Fischer a prof. Miroš Pirner.

Úroveň telčského tunelu ocenil zejména prof. Pirner (* 1928), který do ÚTAM nastoupil v roce 1970 jako odborný pracovník v oddělení dynamiky a aeroelasticity. Na konci roku 1975 musel z politických důvodů odejít. Pak až do roku 1990 působil v oddělení statiky a dynamiky v Technickém a zkušebním ústavu stavebním, kde vytvořil oddělení pro dynamické vyšetřování konstrukcí.

Prvního června 1990 se M. Pirner vrátil do ÚTAM jako jeho ředitel a pracuje zde dosud. Je také zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR a byl vedoucím skupiny větrové inženýrství České společnosti pro mechaniku. Napsal na 200 publikací z oboru aerodynamiky stavebních konstrukcí v zahraničních a domácích časopisech a asi 100 publikací z poslední doby, kde se věnuje identifikaci porušení stavebních konstrukcí pomocí dynamické odezvy.

Srovnání telčského tunelu s Evropou a světem je podle tohoto odborníka skutečně namístě. „Dílo, které skupina kolem doc. Pospíšila ve spolupráci s ostatními institucemi… vytvořila, je nádherné,“ uvedl Pirner s důrazem především na kompletnost díla: „Že je to klimatický i aerodynamický tunel, to je velice vzácné.“

Prof. Pirner ale vyjádřil i osobní zadostiučinění za sebe a tři další kolegy: „Před zhruba pětačtyřiceti lety jsme se snažili (tj. prof. Koloušek, prof. Fischer, dr. Náprstek a já, tedy členové tehdejšího ÚTAMu) vybudovat malý aerodynamický tunel v místech zahrady Emauzského kláštera v Praze. Ovšem tehdejší ředitel tomu nepřál, na rozdíl od toho současného…“ Pirner také ocenil volbu dedikování tunelu vědci Čeňku Strouhalovi, který byl podle něho v daném výzkumu s kmitajícími strunami skutečně první.

Vítr z Vysočiny

„Tunelu přeji, aby dobře foukal a aby ho mladá generace používala jako nástroj na odhalování dalších zákonitostí, které nám příroda dosud tají. A také aby byl hospodářským přínosem pro ústav,“ řekl při křtu celého zařízení prof. Pirner.

„Nebylo by to tady, kdyby tu nebyla celá výzkumná vědecká škola, kterou prof. Pirner spolu s prof. Fischerem, přes všechna možná příkoří, kterých se jim dostávalo, v ústavu rozvíjeli a kdyby nevychovali lidi typu doc. Pospíšila,“ ocenil ředitel Drdácký. Zároveň tunel a celý areál díky složení týmu označil za dílo, které vyrostlo doslova na kamenných polích Vysočiny: „My jsme vysočinští patrioti a doufáme, že bude tunel Vysočinu stále proslavovat.“

Šampaňským tunel pokřtil místopředseda AV ČR prof. Miroslav Tůma. Ústav si podle něho zaslouží mít pořádné zařízení, které může provádět zkoumání na úrovni: „Už proto, že tahle republika je prostě na výzkumu, který se dělá v ÚTAMu, dost závislá, respektive těží z něj a může z něj těžit ještě víc.“

***

Výzkumný program CET

Výzkumný program CET „Materiály, technologie a metody pro dlouhodobou udržitelnost hmotného kulturního dědictví“ je členěn na tři pracovní balíčky: ?? Modelování chování historických i moderních materiálů a konstrukcí při synergickém působení klimatických činitelů ?? Studium životnosti a degradačních procesů v konstrukčních materiálech a jejich povrchových úpravách pokročilými experimentálními metodami ?? Materiály, technologie a metody pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti památek

Připraven bude i mobilní tým

CET bude mít i mobilní jednotku – využita bude, pokud např. dojde k přírodní katastrofě a bude třeba zachránit historické objekty. Současné záchranné týmy totiž většinou nejsou vybaveny v tomto ohledu znalostmi a speciální technikou. Dvě mobilní jednotky mohou experti využít pro průzkumy nepřemístitelných památek.

Tunel nese jméno Vincence Čeňka Strouhala

Experimentální fyzik, profesor a rektor Univerzity Karlovy. Narodil se 1850 v Seči u Chrudimi, zemřel 1922 v Praze. Jeho jméno nese bezrozměrné Strouhalovo číslo, jež určuje frekvenci oscilací, které vznikají při obtékání tělesa (např. telefonních drátů ve větru nebo lopatek turbíny)

V Telči otevřeli unikátní vědecké pracoviště evropského rozměru.

Autor: Jiří Varhaník

30. 7. 2012

odrazkaKřest nového klimatického větrného tunelu

Senátor Miloš Vystrčil se zúčastnil dne 12. 7. 2012 křestu nového klimatického větrného tunelu Vincence Čeňka Strouhala v evropském Centru excelence Telč - http://www.vystrcil.cz/krest-noveho-klimatickeho-vetrneho-tunelu-c859.

25. 7. 2012

odrazkaV Telči spustili speciální tunel na počasí

Wrote and took pictures CET - Pelhřimovský deník, 13. 7. 2012


Stáhnout přílohu Foto KT - Pelhřimovský deník (Velikost: 1.99 MB )
25. 7. 2012

odrazkaVědci v Telči otevřeli klimatický tunel

Wrote and recorded about us ČT24, 14. 7. 2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/185966-vedci-v-telci-otevreli-klimaticky-tunel/

25. 7. 2012

odrazkaUnikátní větrný tunel fouká v Telči

Wrote about us oficiální internetové stránky Kraje Vysočina, 16. 7. 2012

http://www.kr-vysocina.cz/unikatni-vetrny-tunel-fouka-v-telci/d-4045237/p1=1013

24. 7. 2012

odrazkaV Telči mají unikátní tunel na simulaci počasí

Wrote about us prvnizpravy.cz, 23.7.2012

V tunelu je možné simulovat různé klimatické procesy, ať už se jedná o extrémně vysoké teploty a sluneční žár nebo sníh a mrazy.

Součástí tubusu je také komora, kam se umístí menší historický artefakt, např. socha, a budou se studovat probíhající rozkládací procesy na základě zvoleného počasí. Kromě toho se třicítka vědců, především zahraničních, budě věnovat pozorování stability stavebních konstrukcí při silném větru (tunel dokáže vyvolat vítr o rychlosti až 100km/h), nebo dopadům velké vody, což významně podpoří opatření proti vichřicím a povodním.

Tunel se nachází v nově vybudovaném vědeckém pracovišti Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. Vědecké Centrum excelence Telč (CET), jak se prostory nazývají, tvoří dvě budovy s laboratořemi a kancelářemi, tunel je instalován do suterénu jedné z nich. Kromě tunelu se v areálu nachází také pracoviště pro rentgenovou velkoplošnou mikro a nano tomografii a další speciální laboratoře.

Vědci prozatím spustili jen zkušební provoz, ve kterém ověřují funkčnost zařízení. Do plného provozu bude tunel uveden počátkem roku 2013. Pak už bude sloužit především ke zkoumání klimatických jevů a jejich vlivu na kulturní a historické památky. V budoucnu by tedy zařízení mělo dopomáhat k výzkumu stavebních materiálů a možnosti jejich ochrany před vnějšími vlivy.

Telčský tunel je unikátem nejenom v České republice, ale i v Evropě. Jediný podobný projekt najdeme pouze ve Francii. Provozovatelé Centra excelence Telč navázali úzkou spolupráci se svými francouzskými kolegy.

Projekt výstavby výzkumného a vývojového centra je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu ČR.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-reg...maji-unikatni-tunel-na-simulaci-pocasi/

 

23. 7. 2012

odrazkaPokřtili tunel pro zkoumání vlivu klimatu na památky

Wrote about us Jihlavské listy, 13. 7. 2012


Stáhnout přílohu Jihlavské listy 13. 7. 2012 (Velikost: 219.15 kB )
23. 7. 2012

odrazkaOtevření klimatického aerodynamického experimentálního tunelu v Telči

Wrote and took pictures CET - Jihlavské listy, 13. 7. 20112

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek11127-otevreni-klimatickeho-aerodynamickeho-experimentalniho-tunelu-v-telci.html

23. 7. 2012

odrazkaUnikátní klimatický tunel v Telči

Recorded about CET - ČT 1, 19:00 Události

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Ode dneška je v Telči ve zkušebním provozu unikátní klimatický tunel. Dokáže simulovat různé povětrnostní vlivy. Zkoumat se v něm budou hlavně účinky počasí na historické památky.

Radovan DANĚK, redaktor

Déšť, sníh, mráz a silnou vichřici velmi rychle střídá teplá vánek doprovázený silným slunečním zářením. I takovou situaci dovedou počítače velmi rychle nasimulovat v klimatickém tunelu.

Stanislav POSPÍŠIL, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR

Vidíme například chlazení nebo topení, infračervené lampy.

Radovan DANĚK, redaktor

V novém tunelu, který má spotřebu elektřiny asi jako menší sídliště, budou vědci především zkoumat vlivy počasí na památky.

Miloš DRDÁCKÝ, ředitel Centra excelence Telč, AV ČR

Jsme zaměřeni především na povodně, na vichřice.

Radovan DANĚK, redaktor

Tahle turbína dokáže do klimatického tunelu hnát vzduch rychlostí až 100 kilometrů v hodině. Technici také dovedou velmi rychle změnit teplotu. Z plus 5 na mínus 5 stupňů Celsia se dostanou během pouhých 20 minut. Centrum excelence Telč zaměstná asi 30 špičkových vědců, z větší části cizince. Kromě vlivů počasí budou v další části tunelu zkoumat také účinky silného větru na stavební konstrukce.

Stanislav POSPÍŠIL, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR

Už se jako rozkmitává velmi silně.

Radovan DANĚK, redaktor

Tunel je první svého druhu u nás a unikátní je také v evropském měřítku. Nejbližší podobné zařízení funguje ve Francii. Radovan Daněk, Česká televize, Telč.

URL|http://archiv.newton.cz/tvr/2012/07/14/dae21ddbb3b74d1d9d22baeb9fe4268d.asp

23. 7. 2012

odrazkaNemáme rádi, když se říká: poručíme větru dešti

Told about CET v ČRo Region, 16. 7. 2012

http://www.rozhlas.cz/vysocina/tandem/_zprava/1086121

23. 7. 2012

odrazkaVědecké centrum v Telči bude zkoumat vliv počasí na stavebniny

Wrote about us archiweb, 13. 10. 2011

http://www.archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=10812

13. 7. 2012

odrazkaiDnes / Jihlava a Vysočina 12.7.2012

Wrote about us iDnes / Jihlava a Vysočina, 12. 7. 2012

http://jihlava.idnes.cz/stroj-na-vyrobu-pocasi-0b9-/jihlava-zpravy.aspx?c=A120712_202046_jihlava-zpravy_zep

3. 4. 2012

odrazkaTelčské listy č. 4/2012

Wrote about us Telčské listy No. 4 / 2012


Stáhnout přílohu Napsali o nás Telčské listy č. 4 / 2012 (Velikost: 126.15 kB )
2. 3. 2012

odrazkaSedmička 1.3.2012

Wrote about us: Sedmička 1.3.2012

Mladší bratr Julese Verna má jméno Excelence a vyrostl u Telče

1.3.2012 Sedmička Tomáš Blažek

Muži a ženy v bílých pláštích, ponoření v laboratořích do sebe a svého výzkumu. Na Vysočině jich zatím mnoho není, jenže to se může změnit.

Vysokoškolské mozky opouští Vysočinu. To byl jeden ze závěrů oňského sčítání lidu. Jenže zřejmě už příští roky napoví, zda tento trend musí být na Vysočině nezbytně nezvratný. Obdoba amerického Silicon Valley zřejmě v dohledné době na Vysočině nevznikne, ale třeba příklady Jihlavy a Telče ukazují, že na pomyslné mapě hustoty výskytu vědců nemusí být tento kraj jen rozlehlým bílým místem.

V Telči se už chystají na velkou slávu otevření Centra excelence, které má být díky svému klimatickému větrnému tunelu regionálním partnerským zařízením velkého klimatického tunelu Jules Verne ve francouzském Nantes.

„Rádi bychom, kdyby někdo z Francouzů na zahájení provozu přijel, třeba to vyjde,“ věří otec „Excelence“ Miloš Drdácký. Sprchové hlavice, sluneční lampy, větrný tunel, výměník tepla. Tohle nejsou názvy vybavení moderního bytu. Jde o části zařízení, které instalují odborníci do nově budovaného výzkumného centra CET v Telči.

Jedná se o výzkumné pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd. Ústav CET vyrostl během uplynulých dvanácti měsíců na okraji Telče v areálu bývalé „hospodyňské“ školy při Batelovské ulici směrem na Horní Cerekev.

Stroj na počasí

Kolaudace zařízení by se měla uskutečnit do konce dubna. „Zkušební provoz zajíždění zařízení bude během letošního roku. Úplně ostrá práce v centru začne zhruba od 1. ledna příštího roku,“ říká Miloš Drdácký, duchovní otec celého projektu a také ředitel zmíněného Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Cílem práce CET bude výzkum trvanlivosti a životnosti technických materiálů, včetně historických. Vědci zde budou moci například testovat účinnost ochranných nátěrů uměleckých děl, třeba soch a zkoumat například jejich životnost vlivem počasí - deště, větru, střídání teplot. Ne nadarmo už si jedna z částí výzkumných pracovišť CET - větrný tunel - vysloužila v novinách přirovnání „stroj na počasí“.

Tunel podle Drdáckého připomíná uzavřenou troubu, kterou se prohání vzduch. Tunel bude mít aerodynamickou a klimatickou komoru, které budou nejen simulovat například obtékání budov větrem, ale zkoumané předměty budou také vystavovat třeba umělému dešti či působení umělých slunečních paprsků.

„Lze tam modelovat situace a problémy při obtékání budov větrem, a navrhovat tak například jejich zastřešení, aby je nepoškozoval vítr,“ vysvětluje Drdácký.

Vzniknou pracovní místa

Vědci si Telč pro sídlo CET nevybrali náhodou. Akademie věd už tady totiž má pobočku od devadesátých let. Jmenuje se Archiss, plným názvem Centrum pro historické konstrukce a sídla.

A také sám Drdácký má k Telči, pyšnící se množstvím cenné renesanční architektury, osobní silnou vazbu. „Naše rodina je dokládána v Telči už někdy od 15. století,“ říká otec projektu CET.

Jeho zrození je nejaktuálnějším příkladem, že v budoucnu by už nemusela být pravdivá charakteristika Vysočiny jako kraje, který opouští mladí lidé a kde se neusazují vysokoškoláci, protože tady nemají velkou šanci najít práci.

Centrum totiž v Telči zaměstná asi pětatřicet lidí. Část z nich budou nositelé vědeckých titulů.

„Budeme tam mít lidi ve výzkumu s vědeckou kvalifikací, pak pracovníky vysokoškoláky a mohou tam být i středoškoláci, kteří budou pracovat na výzkumných zařízeních. Těm všem říkáme vědci,“ vysvětluje Drdácký.

V Telči to ale není jediné vědecké pracoviště, které by sem mohlo za prací přilákat vysoce kvalifikované odborníky.

Na druhém okraji města Telč u výpadovky na Třebíč by naproti bývalému nábytkářskému provozu mělo vzniknout ještě jedno zcela nové výzkumné pracoviště.

Bude jím experimentální bioplynová stanice, zkoumající energetické vlastnosti různých druhů této plynné látky.

Investorem pracoviště by měla být obecně prospěšná společnost Energoklastr CTT Vysočina, která nyní nechává zpracovávat na tento záměr studii EIA, zkoumající jeho vliv na životní prostředí. Na okraji Telče by měly vzniknout odborné laboratoře, vlastní experimentální bioplynová stanice a také podnikatelský inkubátor na pomoc začínajícím firmám.

28. 12. 2011

odrazkaTelčské listy No. 12/2011

Wrote about us: Telčské listy No. 12 / 2011


Stáhnout přílohu Telčské listy 12.12.2011 (Velikost: 1.17 MB )
28. 12. 2011

odrazkaTelčské listy No.11/2011

Wrote about us Telčské listy No. 11 / 2011

 


Stáhnout přílohu Telčské listy 11/2011 (Velikost: 2.45 MB )
28. 12. 2011

odrazkaTelčské listy No. 6/2011

Wrote about us: Telčské listy No. 7 ​ / 2011


Stáhnout přílohu Telčské listy 7.6.2011 (Velikost: 1.65 MB )
28. 12. 2011

odrazkaMladá fronta DNES 11.5.2011

Wrote about us Mladá Fronta ​dne 11.5 2011

Mladá fronta DNES 11.5.2011

28. 12. 2011

odrazkaiDnes / Jihlava and Vysočina 11.5.2011

Wrote about us iDnes / Jihlava a Vysočina 11. 5. 2011

iDNES.cz / Jihlava a Vysočina 11.5.2011

28. 12. 2011

odrazkaTelčské listy No. 4/2011

Wrote about us Telčské listy ​No. 4 / 2011


Stáhnout přílohu Telčské listy 4.4.2011 (Velikost: 1.16 MB )
28. 12. 2011

odrazkaAkademický bulletin 18.2.2011

Wrote about us: Akademický bulletin 2  18.2.2011


Stáhnout přílohu Akademický bulletin 18.2.2011 (Velikost: 118.18 kB )
28. 12. 2011

odrazkaTelčské listy No. 11/2010

Wrote about us: Telčské listy No. 11 / 2010


Stáhnout přílohu Telčské listy 11.11.2010 (Velikost: 610.25 kB )