line

Témata výzkumu pro studenty


Přístup a užívání výzkumné infrastruktury


CET RI má program pro krátko a střednědobé trvání pro studenty a výzkumné pracovníky z průmyslu, který pomáhá lépe identifikovat problémy vhodné pro výzkum pomocí RI CET.

Studenti/výzkumní pracovníci zde mají k vyplnění formulář, ve kterém je třeba popsat úkol (včetně podrobností týkajících se materiálů a vzorků, měřené veličiny, jak odhadují délku experimentu atd.), vztah k grantové smlouvě nebo projektu, odpovědné vědce a pracovníky navíc.

 

FORMULÁŘ ke stažení