line


6. 6. 2013

odrazkaCET Projects

 

Grant projects - CET

 

 

GAČR 14-20374P. : Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna (Study of kinetics and CaCO3 polymorphs of lime carbonation).

AEDECC M00273 - Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu.  Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů  podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století. 

Nanolith - The use of nanomaterials for sustainable preservation of historical and architectural sculptural works from "litavských" limestone. More on: http://www.nanolithproject.eu/

 

NAKI DF11P01OVV008
Investigation of crushed brick-matrix interface in lime-based ancient mortar by microscopy and nanoindentation
and link this to the file in attachment

NAKI DF11P01OVV012
Consolidation of weak lime mortars by means of saturated solution of calcium hydroxide or barium hydroxide, Journal of Cultural Heritage (2014)
and link this to the following webpage: http://authors.elsevier.com/sd/article/S1296207414001150

GACR Support centers of excellence for research  P105/12/G059 Cumulative time dependent processes in building materials and structures

GACR International grant project: 13-34405J Random vibration of beam structures caused by a combination of moving load and wind

GACR 103/09/2067 Consolidation of degraded lime plasters and mortars

NAKI DF11P01OVV001 Diagnosis of deterioration and lifetime of objects of cultural heritage

NAKI  DF11P01OVV002 Defects in immovable cultural heritage objects: a knowledge-based system for analysis, intervention planning and prevention

NAKI DF11P01OVV008 High-performance and compatible lime mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage

NAKI DF11P01OVV009 Methodology and prevention and preservation tools of cultural heritage endangered by floods

NAKI DF11P01OVV010 Traditional lime technology of historic buildings and their use in the present

NAKI DF11P01OVV012 New materials and technologies for the conservation of the materials of historical monuments and the preventive care

NAKI DF11P01OVV027 Study of several conservation procedures for improvement of monument care systems

NAKI DF12P01OVV004 Design and Assessment of Timber Joints of Historical Structures

NAKI DF12P01OVV017 Technology of maintenance and conservation of the Last Judgment mosaic and methods of medieval and archaeological glass conservation.

NAKI  DF12P01OVV018 Conditions and requirements of compatible care of the historical inorganic porous materials

NAKI DF12P01OVV020 A comprehensive methodology for the selection and processing of a stone intended for replacements and repairs of the ashlar masonry of historic buildings

NAKI DF12P01OVV027 Unified modular system of remote on-line monitoring of environmental parameters of depositories and expositions