line

Prostory


Výběr lokality v městě Telči vychází jednak z faktu, že zde již pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR existuje, jednak ze zájmu města o zajištění budoucí prosperity zajištěním vzdělané pracovní síly.

Město Telč také výrazně podporuje rozvoj vzdělanosti, což dokazuje i Strategický plán rozvoje města. Zaměření na rozvoj vzdělání odpovídá historickým tradicím – v Telči existovala významná jezuitská kolej a byla zde vybudována první reálka s českým vyučovacím jazykem na moravském venkově. Navržená funkce je v souladu s platným Územním plánem města Telč a také s celkovou urbanistickou koncepcí. Město Telč je dopravně dobře dostupné z krajského města i z dalších velkých měst (Brno, Praha, České Budějovice).

Významnou okolností je i podpora kraje Vysočina, který ve prospěch projektu převedl bezúplatně pozemek (podle deklarace, schválené krajským zastupitelstvem dne 18. 7. 2007 a zastupitelstvem města Telč dne 3. 10. 2007), na kterém se projekt „Telč- krajinný park-pavilony VŠ kolejí“ má realizovat.