line

O nás


CET – Centrum excelence Telč je projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, který je realizován za finanční podpory Evropské unie a České republiky prostřednictvím strukturálních fondů a státního rozpočtu alokovaných do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro roky 2007 – 2013.

Projekt CET vznikl především proto, aby přispěl k rozvoji české a evropské vědy vybudováním Evropského centra excelence jako špičkového výzkumného pracoviště s unikátním výzkumným programem a mezinárodním dosahem zejména v širokém oboru výzkumu kulturního dědictví  a napomohl současnému základnímu i aplikovanému výzkumu lokalizovanému v kraji Vysočina a městě Telč dosáhnout špičkové úrovně. Jeho smyslem je nejen zapojit aktivity realizované v tomto regionu do evropského výzkumného prostoru, ale otevřít jej světu i vytvořením podmínek příznivých pro spolupráci s dalšími výzkumnými a vysokoškolskými institucemi v ČR i ve světě, vytvářením společných týmů nebo získáváním externích spolupracovníků na vlastních projektech ale také pro spolupráci se soukromým sektorem.

CET pokračuje ve výzkumu podporovaném Evropskou komisí v rámci projektu Centra excelence ARCCHIP.

 

Informačn brožura CET:

/~www-telc/upload/files/CET_brozura_A5_CZ_2014.pdf