line

Národní výzkumná spolupráce


ÚTEF ČVUT v Praze je hlavním partnerem bez finanční účasti v budované infrastruktuře radiografického pracoviště a je bezesporu nejkvalitnější výzkumnou institucí v oblasti aplikací radiografie v ČR s velmi silnou vazbou na mezinárodní konsorcia v této oblasti.

Dalším partnerem bez finanční účasti je SVÚOM s.r.o., který je vedoucím českým pracovištěm v oblasti výzkumu koroze a ochrany kovu. Tento ústav provozuje dlouhodobé monitorovací stanice a spolupracuje v řade mezinárodních programů.

Dalšími partnery bez finanční účasti jsou vysoké školy, zejména ty zapojené do budování vysokoškolského areálu v Telči (ČVUT v Praze, Masarykova universita v Brně), nebo spolupracující na projektech OP VK či grantových projektech (ÚPFR v Litomyšli).

Dalšími smluvně spolupracujícími vysokými školami a partnery jsou ČVUT, Fakulta stavební, Praha, VŠE v Praze, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování a Kraj Vysočina.