line

Laboratoř rentgenové tomografie


Vedoucí laboratoře:     doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

                                          vopalensky@itam.cas.cz

                                          +420 567 225 343

 

Členové laboratoře:    Dr. Ing. Daniel Vavřík

                                          Ing. Ivana Kumpová

                                          Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.

                                          František Dolský

                                          Ing. Ivan Jandejsek

                                      


 

 

 

 

 

 

Pokročilé pracoviště počítačové rentgenové tomografie kombinuje dva páry „RTG trubice – zobrazovač“ (tzv. Dual Source CT – DSCT) v ortogonálním uspořádání, které vykazuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické rekonstrukce. Pracoviště má plně motorizované osy pro nastavování vzdáleností „RTG – vzorek – detektor“. Tím je možné měnit zvětšení zhruba od 1.2x až po 100x. Při dané velikosti pixelů detektoru je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí od 0.2 milimetrů až po mikrometrické, dané velikostí detektoru. Velmi vysoké stabilní rozlišení je možné rovněž s ohledem na použití antivibračního stolu, na němž je celá sestava umístěna, a v neposlední řadě i díky instalaci vysoce přesného rotačního tomografického stolku.

 

Další výhodou DSCT pracoviště je možnost paralelního zobrazování objektu ve dvou spektrech RTG záření (tzv. dual energy radiography). Tento postup umožňuje zvýraznit rozdíly mezi materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum záření. Pokud se vzorek skládá pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály jednoznačně odlišit. U vícesložkových materiálů lze rozdíly pouze zdůraznit.

 

Pracoviště bude vybaveno rovněž detektory typu Medipix/Timepix, které umožňují nastavit zobrazované spektrum ve 4 bitovém rozsahu. Bude tak možno v kombinaci dvou detektorů postupným sběrem dat získat 2x16 energetických kanálů a jednoznačně v tomografických rekonstrukcích odlišit až 32 různých materiálů.

 

Toto pracoviště je v oblasti DSCT zcela jedinečné, a to i ve světovém měřítku.

 

 

Hlavní složky technického a přístrojového vybavení:

 

 

Rentgenka XWT 160 TCHR:                                                                           Rentgenka XWT 240 SE:

·        Pro mikro CT měření                                                                               ·        Pro vysoké energie

·        Minimální velikost spotu 1 µm                                                               ·        Minimální velikost spotu 4 µm

·        Maximální výkon na terčíku 3 W                                                             ·        Maximální výkon na terči 280 W

·        Maximální energie 160 keV                                                                    ·        Maximální energie 240 keV

 

 

 

 

Rentgenka XWT 240 SE je určena pro vysokoenergetická CT měření a je tedy vhodná pro velké vzorky nebo vzorky, které silně pohlcují RTG záření. Průměr svazku záření vycházející z této rentgenky, tzv. velikost spotu, je 4 µm. Rentgenka produkuje záření o maximální energii 240 keV a její maximální výkon je 280 W.

 

Rentgenka XWT 160 TCHR je určena pro mikro CT měření a je tedy vhodná spíše pro menší vzorky a vzorky, které nepohlcují RTG záření příliš silně, protože produkuje záření o nižší maximální energii, a to 160 keV. Tato rentgenka pracuje na dvou módech v závislosti na požadované aplikaci. High resolution mód poskytuje velikost spotu 1 µm, avšak maximální výkon na terčíku je pouze 3 W. High energy mód poskytuje velikost spotu 4 µm, avšak maximální výkon je 10 W.

 

 Flat panel detektory                                                                                            WidePix detektor

·        Velikost: 400 x 400 mm                                                                               ·        Velikost: 140 x 140 mm

·        Matice pixelů: 2048 x 2048                                                                          ·        Matice pixelů: 2560 x 2560

·        Velikost pixelu: 200 x 200 µm                                                                     ·        Velikost pixelu: 55 x 55 µm

·        Nepřímá konverze signálu                                                                          ·        Světový unikát

 

 

 

 

Rotační stolek ABRT – 150 –AS:

·        Rozlišení 0.55 úhlových vteřin

·        Maximální rychlost 1200 rpm

·        Hmotnostní kapacita 20 kg axiálně

·        Hmotnostní kapacita 3 kg radiálně

 

Rotační stolek APR – 150 – DR – 135:

·        Rozlišení 0.08 úhlových vteřin

·        Maximální rychlost 600 rpm

·        Hmotnostní kapacita 45 kg axiálně

·        Hmotnostní kapacita 32 kg radiálně