line

Laboratoř mechanických analýz a monitoring materiálů a konstrukcí


Laboratoř je schopna poskytnout široké spektrum analýz mechanických vlastností materiálů, včetně monitoringu materiálů a konstrukcí. Špičkové vybavení v rukách odborníků poskytuje velké množství parametrů pro další využití jak ve vědecké, tak v průmyslové sféře.

Vedoucí laboratoře:    Wei Zhang, Ph.D.

                                      zhang@itam.cas.cz

                                      +420 567 225 339

Členové laboratoře:    Roman Fabeš

 

Mechanická laboratoř je vybavena zatěžovacími zařízeními

Zatěžovací zařízení Criterion C45

·         Stanovení pevnosti v tlaku, tahu, ohybu

·         Siloměry 5, 100, 300 kN

·         Klimakomora pro teploty – 129 až 315 °C

·         Testování stavebních materiálů (dřevo, kámen, malty, betony, atd…)

·         Vyhodnocovací software TW Elite

·         Videoextenzometr – sledování délkových změn při působení síly

·         Mechanický extenzometr

·         Stanovení pevnostních charakteristik, modulu přetvárnosti

a) Celkový pohled                                                                        b) videoextenzometr

Obrázek 1. Mechanická laboratoř

 

Fyzikální laboratoř je vybavena přístroji na zjištění granulometrického složení materiálu a dále dilatometrem na zjištění koeficientu tepelné roztažnosti.

Obrázek 2. Průběh síly v závislosti na prodloužení u vzorku vápenné malty

 

 

Laserový granulometr CILAS LD 1090

·         Rozsah měření 0,04 – 500 µm v mokrém stavu

·         Rozsah měření 0,1 – 500 µm v suchém stavu

·         Mikrokyveta pro měření malého množství vzorku

·         Vyhodnocovaní software Size Expert

·         Testování jemnozrnných materiálů (zeminy, stavební materiály, atd…)

Obrázek 3. Laserový granulometr CILAS LD 1090

Dilatometr Linseis

·         Vysokoteplotní pec – teplotní rozsah od pokojové teploty do 1000 °C, sycení vzorku vodou

·         Nízkoteplotní pec – teplotní rozsah od – 230 °C do 500 °C, chlazení pomocí N2

·         Stanovení koeficientu tepelné roztažnosti, relativního prodloužení, Δ L

·         Pevné i sypké materiály, formy pro přípravu vzorků malt

·         Vyhodnocovací software Linseis Thermal Analysis

·         Testování stavebních materiálů (malty, betony, dřevo), kovy

Obrázek 4. Dilatometr Linseis a grafický výstup měření

Nanoindentor Hysitron TL 750

·         Testování materiálů při působení malých sil

·         hrot Berkovich

·         Maximální síla 10,3 mN, maximální hloubka vpichu 5,2 μm

·         Kvazistatická nanoindentace – měření Youngova modulu, tvrdosti

·         Dynamické zatěžování UltraDMA III – kontinuální měření mechanických a viskoelastických vlastností

·         Modulus mapping – mapování povrchu pomocí SPM sondy

 

Obrázek 5. Nanoindetor Hysitron

Obrázek 6. Povrch materiálu po indentaci hrotem

Obrázek 7. Průběh dynamického zatěžování – závislost tvrdosti (červená) a vzdálenosti (modrá) na čase

 

Přípravna malt slouží k přípravě maltovin a vzorků pro následné testování. Přípravna je vybavena základními přístroji

·         Laboratorní míchačka Hobart, Robot N50  – příprava směsí maltovin, betonů

·         Vibrační prosévací přístroj Retsch AS 200 – přístroj pro prosévání sypkých materiálů

·         Sušárna s rozsahem do 150 °C

·         Pila Dakar Mekano 400

·         Pila Clipper TT250G

·         Přístroj na měření obsahu vzduchu v maltě

·         Přístroj na odběr vzorků zdiva in-situ + in-situ úprava vzorku

·         Zhutňovací stolek ZSC 40 – zhutňování cementové kaše

·         Hägermannův poklepový stolek – konzistence čerstvé suspenze

·         Váhy Kern DS

·         Zařízení na určení otevřené porozity

Obrázek 8. Pily na úpravu vzorků

Obrázek 9. Vibrační prosévací přístroj

Obrázek 10. Laboratorní míchačka

Obrázek 11. Laboratorní zhutňovač cementové směsi

 

Obrázek 12. Hägermannův poklepový stolek

Obrázek 13. Přístroj na určení vzduchu v maltě

 

Obrázek 14. Přístroj na určení otevřené porozity

 

 

Teplotní roztažnost odpadního skla
Vliv doby mletí vzorku na chemické analýzy
Analýza vedlejších energetických produktů