line

Harmonogram


 

Předprojektová fáze: 7/2009  –  9/2010

V rámci předprojektové fáze realizovány všechny aktivity vedoucí k získání rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu.

 

Realizační fáze: 10/2010 – 12/2013

V této fázi budou probíhat veškeré aktivity vedoucí k dosažení plánovaných cílů, výstupů a monitorovacích indikátorů projektu CET.

3/2011-2/2012                        Výstavby budov Centra v Telči

9/2011-12/2012                      Nákup vybavení: přístroje a zařízení

1/2012-12/2013                      Nábor nových zaměstnanců

1/2013-12/2013                      Zahájení start-up výzkumného programu

          

Fáze udržitelnosti projektu: 1/2014 – 12/2018

Ve fázi udržitelnosti bude operativní a kontrolní činnost, včetně zabezpečení sledování a vykazování ŘO OP VaVpI, plně zajišťována nově ustanovenými orgány a manažerskými jednotkami CET, v součinnosti s orgány ÚTAM AV ČR.