line

Financování


  Dosažení cílů CET je podmíněno investicemi v realizační fázi projektu. Celkové náklady na projekt, tj. výstavbu, vybudovaní infrastruktury a provoz start-up výzkumné činnosti CET do roku 2013 jsou 238 mil. Kč.

Hlavním zdrojem financování realizační fáze CET je dotace z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), oblast podpory 1.1 Evropská centra excelence, ve výši 238 mil. Kč. Rozhodnutí o finanční podpoře na projekt Centrum excelence Telč, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace spolufinancovaného z prostředků EU – Evropského fondu bylo vydáno dne 1.10.2010.

Celkový rozpočet projektu:       238.300.885,00 Kč

Strukturální fond (85%):            202.555.752,25 Kč

Státní příspěvek (15%):               35.745.132,75 Kč