line

Expertní a konzultační činnosti


Nabízíme spolupráci také se subjekty aplikační sféry, kterou představují zejména stavební a strojírenské společnosti, projekční firmy; výrobci stavebních hmot, výrobci diagnostických přístrojů, producenti software zejména pro řešení otázek chování stavebních materiálů, konstrukcí při nepříznivých klimatických jevech či sledování změn v degradačních procesech apod.

Spolupráce byla zaznamenána nebo se očekává jak u velkých podniků (DEKONTA, a.s., EXCON, a.s., GEMA ART GROUP, a.s., METROSTAV, a.s., CEPS, a.s.), tak u malých a středních podniků (Ars Tignaria, IBZ Freiberg (Německo), INNOWEP Würzburg (Německo), GEOTRON (Německo), ARCHATT PAMÁTKY s.r.o., TENSION SYSTEMS s.r.o.) a mnohých dalších.