line


28. 9. 2014

odrazkaWorkshop-Nanolith

VÁPENNÉ NANOMATERIÁLY A JEJICH UPLATNĚNÍ 
PŘI KONZERVACI PAMÁTEK Z LITAVSKÝCH VÁPENCŮ

 

v Úterý 14. října 2014, 09:30 – 17:00 hod.

Lannerův dům, Hradecká 6, Telč 588 56

(sídlo Národního památkového ústavu v Telči)

Workshop pořádá Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. – Centrum Excelence Telč a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Jako hosté byli přizváni zástupci projektového partnera z Institutu pro umění a technologie Univerzity užitého umění ve Vídni, kteří se podělí o své zkušenosti v dané problematice.

 • Účast na workshopu je bez poplatku
 • Workshop bude veden v českém jazyce, příspěvky zahraničních kolegů budou překládány
 • Pro účastníky je zajištěno občerstvení včetně oběda, na výběr bude běžné i bezmasé menu 
 • Z Litomyšle do Telče a zpět je pro účastníky zajištěna doprava 
 • Bezplatné parkování je zajištěno v místě konání workshopu 

Prosíme Vás o přihlášení se na workshop z důvodu omezené kapacity prostor, zajištěné dopravy i občerstvení. 

Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: http://www.nanolithproject.eu/workshop/

Přihlášky, prosím, odesílejte nejpozději do 8. 10. 2014.
 

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek, či potíží s přihlášením nás neváhejte kontaktovat:

Kontaktní osoba: 
Michaela Navrátilová 
workshop@nanolithproject.eu 
+ 420 608 061 236

Na shledanou se těší tým projektu Nanolith!

 

Program workshopu ke stažení: http://www.nanolithproject.eu/workshop/

7. 11. 2013

odrazkaConference ICIRC

Centrum Excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.  uspořádalo ve dnech 30.10 až 1.11. 2013 mezinárodní konferenci zaměřenou na Interdisciplinární spolupráci ve výzkumu. Hlavními tématy konference byly Modelování zatížení životního prostředí a jeho chování v klimatickém tunelu, Radiografie v kulturním dědictví, Restaurování a konzervace kulturního dědictví, Zdivo a materiály historických staveb a Mezioborové projekty zahrnující kulturní dědictví. Ve dvou přednáškových dnech zaznělo 23 odborných přednášek. Konference se zúčastnili odborníci z deseti evropských států a USA. Mimo přednáškový program se účastníci konference seznámili s výzkumem a moderním vybavením Centra Excelence Telč, navštívili zámek, náměstí a další památky města Telče.

 

8. 7. 2013

odrazkaInternational Conference on Interdisciplinary Research Cooperation

 

Conference Announcement

International Conference on Interdisciplinary Research Cooperation

30 October – 1 November 2013  at new Centre of Excellence Telč, Czech Republic

 

 • Conference aims and objectives

The conference is aiming at supporting interdisciplinary scientific collaboration in the area of Cultural Heritage. The conference should offer a scope for generation of new research ideas and projects based on presentations of keynote lectures by renown international experts, of results of international research including research carried out at the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, and last but not least based on discovering the potential of the newly open Centre of Excellence in Telč, which will be hosting this event.

 

 • CET – the hosting venue

The Centre of Excellence Telč is a branch of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Science of the Czech Republic and was established as a project that is being implemented since 2011 with the financial support from the European Union and the Czech Republic through the structural funds and the state budget allocated to the Operational Programme Research and Development.  The centre started its full operation in January 2013 and is ready to begin with establishing new co-operations and taking up new challenging opportunities. 

 

 • Conference themes

Modelling of environmental loading and behaviour in climatic tunnel

Radiography and imaging in cultural heritage

Corrosion and degradation of materials

Timber and masonry - materials of historic buildings

Restoration and Conservation of Cultural Heritage

Disasters and preventive actions safeguarding heritage assets

Protection and management of historic cities and towns

Research cooperation

 

 • Participation and registration

Interested professionals are welcomed to participate at the conference free of charge. The condition is that they have to register before the September 30th 2013. The registration is understood as a binding confirmation of attendance.

 

For the registration please download, fill in and send the attached form to the organising committee.  (http://www.icirc.estranky.cz/en/articles/participation-and-registration.html)

 

 • Venue

The conference will take place in Telč a UNESCO world heritage city since 1992. Shuttle bus transport from Prague Airport to Telč will be provided.

 

 • Language

The official languages of the conference are English and Czech. Simultaneous translation will be provided.

 

 • Contacts

Organising Committee

Centre of Excellence Telč

Batelovská 485, 486
588 56 Telč
tel.: +420 567 225 300
email: OCIRCH@itam.cas.cz

http://www.icirc.estranky.cz/en/

 

6. 6. 2013

odrazkaWorkshop for the CET staff 15.5.2013

Projednávané projekty:

GAČR Podpora center excelentního výzkumu: P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích, odpovědný řešitel prof. Drdácký, doba řešení 2012-2018 - koordinátor projektu prof. Černý, příjemce Fakulta stavební ČVUT Praha - prezentuje Drdácký, Šperl - expected collaboration of CET - testing of environmental fatigue problems (Šašek, Buzek, Fabeš, Majtás), material analyses (Viani, Peréz, Mácová, Machová, Pažourková), climatic chambers and wind tunnel (Kuznetsov, Majtás)

NAKI DF11P01OVV001 Vavřík 2011-2015 Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví, ÚTAM příjemce projektu - prezentuje Vavřík - expected collaboration - testing of newly developed devices (Kloiber, Vichrová), workshop support (Jakubec, Čábel)

NAKI  DF11P01OVV002 Valach 2011-2015 Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci, společně s FEL ČVUT Praha (příjemce) - prezentuje Cacciotti - expected collaboration of CET - catalogue and database on damage of historic timber structures (Bláha), inclusion of the ICOMOS Stone Glossary in the system (Kovářová)

NAKI DF11P01OVV008 Slížková 2011-2015 Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, společně s FSv ČVUT Praha (příjemce) - prezentuje Nunes a Křivánková - expected collaboration - material analyses (Viani, Peréz, Mácová, Machová, Pažourková)

NAKI DF11P01OVV009 Nedvědová 2011-2015 Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi, společně s FSv ČVUT (koordinátor), NTM v Praze a PEF ČZU - prezentuje Nedvědová - expected collaboration - maps (Zadražil, Kovářová)

NAKI DF11P01OVV010 Válek 2011-2015 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti, společně s UK Praha - prezentuje Válek - expected collaboration - material analyses (Viani, Peréz, Machová, Pažourková).

NAKI DF11P01OVV012 Slížková 2011-2015 Nové materiály a technologie pro konzervaci povrchů památkových objektů a preventivní památkovou péči, společně s FCHT VŠCHT a ÚFCH JH AV ČR, v.v.i - prezentuje Slížková - expected collaboration - material analyses (Ševčík, Viani, Peréz, Mácová, Machová, Pažourková), preparation of testing specimens (Fabeš)

NAKI DF12P01OVV017 Pospíšil 2012-2015 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého skla, společně s FCHTVŠCHT (příjemce) - prezentuje Valach - expected collaboration - measurement in climatic chambers and wind tunnel (Kuznetsov, Majtás, Jakubec, Fabeš).

NAKI  DF12P01OVV018 Beran 2012-2015 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály (příjemce), společně s FRUP Litomyšl - prezentuje Beran - expected collaboration to be defined if any - probably verification of some metodological items

NAKI DF12P01OVV020 Bláha 2012-2015 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů, společně s FSv ČVUT Praha (příjemce) a NTM - prezentuje Bláha - completely solved in CET

NAKI DF12P01OVV027 Juliš 2012-2015 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic, společně s NM v Praze (příjemce) - prezentuje Valach - expected collaboration - installations and monitoring (Ondrák, Jakubec)

NAKI DF11P01OVV027 Slížková 2011-2015 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky, společně s FRUP (příjemce) - prezentuje Válek - expected collaboration - mobile laboratory

NAKI DF12P01OVV004  Kunecký 2011-2015 Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí, společně s FSv ČVUT Praha (příjemce) - expected collaboration - testing of wood characteristics (Kloiber, Šašek, Buzek, Čábel)

Fotogalerie zde:

http://cet.arcchip.cz/fotogalerie/workshop-pro-zamestnance-cet-15-5-2013

13. 2. 2012

odrazkaXIIIth Bilateral Czech/German Symposium

 

Organizer: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, v.v.i.

Name:        XIIIth Bilateral Czech/German Symposium

Date:          4.6.2012 - 8.6.2012

Contact:      doc. Ing. Ondřej Jiroušek, PhD

 

The objective of the bilateral symposium is to bring together mainly young scientists, who are actively involved in experimental solid mechanics, theoretically and practically, in order to exchange experience, to report on the present state-of-the-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the co-operation between individuals as well as between institutions. Symposium will take place in Centre of Excelence Telč (CET). Telč is one of the most beautiful towns in the Czech Republic, added to the UNESCO list of world cultural heritage in 1992.

Conference websites: http://www.itam.cas.cz/bilateral2012/