line

Cíle projektu


Cílem projektu je vybudování a provozování unikátního Centra excelence ARCCHIP Telč (CET) pro výzkum materiálů a konstrukcí, zejména historických, vybaveného jedinečnou infrastrukturou speciálně navrženou a vyrobenou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání stávajícího stavebního fondu. Tato infrastruktura sestává zejména z klimatického větrného tunelu ekologicky a ekonomicky optimalizované velikosti pro výzkum stavebních materiálů a technologií a vybaveného v ústavu vyvinutými měřicími a simulačními nástroji, z unikátního pracoviště pro rentgenovou velkoplošnou mikro a nano tomografii s vysokým rozlišením a z dalších výzkumných modulů specifických databází a nástrojů pro výzkum a  monitorování vlivu klimatu a jeho změn na chování a životnost materiálů a konstrukcí včetně architektonického dědictví i jedinečným mobilním systémem pro specifické úkoly záchrany kulturního dědictví v nouzových situacích.

Hlavní cíle projektu zahrnují zejména: 

  • vybudování a provoz excelentního výzkumného centra produkujícího vědecké podklady podporující zachování kulturního a přírodního dědictví a dosažení dlouhodobé životnosti historických i moderních stavebních materiálů a konstrukcí,
  • vybudování jedinečného experimentálního zařízení pro zdokonalení inovační infrastruktury v ČR, využitelného pro produkci nových poznatků, pro vytváření silných strategických partnerství mezinárodního výzkumu v rámci ERA a JPI,
  • výchovu a vzdělávání nových vědců a profesionálů,
  • posílení spolupráce mezi základnou výzkumu a vývoje a dalšími subjekty z řad veřejné i podnikatelské sféry prostřednictvím partnerství..