line

Centrum Excelence Telč


Vítejte na stránkách Centra excelence Telč  Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., které poskytují informace o realizaci a výzkumném programu tohoto projektu. 

Projekt výstavby výzkumného a vývojového centra byl spolufinancovaný v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu.

 

Budova CET